Week 52 - Time-Out

Het DNA van de christelijke man

Hoe ziet het DNA van de christelijke MAN eruit? Wat kenmerkt hem? In dit boek hebben we gezocht naar aspecten in het leven waar we tegenaan lopen, waar we moeten opstaan, waar we verantwoorde- lijkheden moeten nemen. Terugkijkend zien we een rode lijn. De on- derwerpen van dit boek vormen prachtige stellingen voor een manifest voor het basis-DNA van de christelijke MAN.
We hopen dat je het boek als een mooi avontuur hebt beleefd en met je broeders dieper bent gekomen in jullie vriendschappen. We hopen trotse mannen te zien die verder gaan waar dit boek ophoudt.

Bestel het boek

Bestel